Grafisk Profilmanual

RAMNA INREDNINGARS GRAFISKA IDENTITET

Vår grafiska identitet är det snabbaste och starkaste uttrycksmedlet för vårt varumärke. Ramna Inredningar har en mycket stark ställning bland köksfackhandeln. Vårt varumärke förknippas med kvalitet, hög service och professionellt agerande. I all kommunikation med omvärlden är det viktigt att vår identitet är tydlig och konsekvent samt att vi förvaltar och förädlar vårt varumärke. Det är viktigt att alla har samma bild av Ramna Inredningar. Vår grafiska identitet är en viktig del i detta.

Ramna Inredningars grafiska profilmanual