Policy

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

 

KVALITETSPOLICY

  • Novaflex Inredningar AB skall alltid eftersträva att göra rätt från början, aldrig medvetet skicka vidare en felaktig produkt till nästa led.
  • Novaflex Inreningar AB skall uppnå utlovad leverans precision. Därav följer att tidhållning i varje led av yttersta vikt samt att beskedssäkerheten skall vara trovärdig.
  • I de fall man måste välja mellan rätt leveransprecision och rätt kvalité skall kvalité gå före.
  • Novaflex inredningar AB kvalitets policy skall ge oss nöjda kunder som ger oss förnyat förtroende för nya leveranser. Genom ständiga förbättringar skall vi förbättra oss själva, våra rutiner, arbeta förebyggande och eftersträva att vi håller vad vi lovar internt såväl som externt.

 

MILJÖPOLICY

Novaflex Inredningar AB skall arbeta för att minimera vår miljöpåverkan, med syfte att minska utsläpp och föroreningar till luft, vatten och mark.

  • Arbeta för att minska avfallsmängd och energibehov.
  • Eftersträva kontinuerligt miljötänkande i vårt arbete
  • Minst uppfylla, helst överträffa kraven i lagar, förordningar och regler
  • Eftersträva minskad miljöpåverkan vid transporter till/från företaget
  • Arbeta på ett sätt som präglas av ständiga förbättringa